Pinksteren

Pinksteren

Feest van de Heilige Geest: vier Pinksteren met een vurig hart!

Wanneer is het Pinksteren?

Pinksteren zondag / maandag 28/29 mei 2023
Pinksteren zondag / maandag 19/20 mei 2024
Pinksteren zondag / maandag 08/09 juni 2025

Pinksteren, ook wel bekend als het Pinksterfeest, is een belangrijk christelijk feest dat elk jaar wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Het herdenkt de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen van Jezus Christus, wat wordt beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Dit feest wordt beschouwd als de geboorte van de christelijke kerk.

Oorsprong van Pinksteren

De oorsprong van Pinksteren gaat terug tot de joodse feestdag Shavuot, die wordt gevierd op de vijftigste dag na Pesach (Pasen). Op Shavuot werd de gave van de Torah (de heilige boeken van de joodse religie) aan Mozes en het volk Israël herdacht. Volgens het Nieuwe Testament vond de uitstorting van de Heilige Geest plaats op de dag van Shavuot, toen de apostelen in Jeruzalem bijeen waren na de dood en opstanding van Jezus Christus.

Pinksteren
Religieuze voorstelling van Pinksteren

Wist je dat?

Vijftigste dag

Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. De naam "Pinksteren" is afgeleid van het Griekse woord "pentekostē", wat "vijftigste dag" betekent. Volgens de Bijbel vond de uitstorting van de Heilige Geest plaats op deze dag.

Christelijke traditie

Pinksteren is een belangrijk feest in de christelijke traditie. Het herdenkt de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen van Jezus Christus, wat wordt beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het wordt vaak beschouwd als de geboorte van de christelijke kerk.

Pinksterbruid

In sommige landen, zoals Nederland en België, wordt Pinksteren gevierd met speciale tradities en evenementen. In Nederland wordt bijvoorbeeld op Tweede Pinksterdag de Pinksterbruid verkozen, een symbolische figuur die staat voor vruchtbaarheid en nieuw leven. In België wordt Pinkstermaandag gevierd met dorpsfeesten en processies, waarbij de Heilige Geest wordt vereerd.

Uitstorting van de Heilige Geest

Het verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest wordt beschreven in Handelingen 2:1-4: "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren ze allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis waar ze zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Ze raakten allen vol van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken."

Na de uitstorting van de Heilige Geest begonnen de apostelen te prediken en te getuigen van Jezus Christus. Dit leidde tot de bekering van duizenden mensen, wat het begin markeerde van de christelijke kerk. Pinksteren wordt daarom beschouwd als de geboorte van de kerk en wordt elk jaar gevierd door christenen over de hele wereld.

Pinksteren
Traditiegetrouw naar het muziekfestival Pinkpop

In verschillende landen worden Pinksteren en de dagen eromheen op verschillende manieren gevierd. In Nederland en België wordt bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag gevierd als een vrije dag. In sommige delen van Duitsland worden Pinksterprocessies gehouden, waarbij beelden van de Heilige Geest worden gedragen. In Griekenland wordt Pinksteren gevierd met het "Kneeling" Festival, waarbij gelovigen knielen tijdens de mis en gebeden reciteren.

Conclusie

Kortom, Pinksteren is een belangrijk christelijk feest dat de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de christelijke kerk herdenkt. Het wordt elk jaar gevierd op de vijftigste dag na Pasen en heeft verschillende tradities en gebruiken in verschillende delen van de wereld.

Veelgestelde vragen over pinksteren

Wat mensen willen weten over pinksteren

  • Wat is Pinksteren?

    Pinksteren is een christelijke feestdag die de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen van Jezus Christus viert.

  • Pinksteren wordt gevierd ter herinnering aan de gebeurtenis in het Nieuwe Testament waarin de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen van Jezus Christus.

  • Pinksteren wordt elk jaar gevierd op de vijftigste dag na Pasen.

  • De Heilige Geest wordt gezien als de vertegenwoordiger van God op aarde, en op Pinksteren wordt herdacht hoe de Heilige Geest de apostelen inspireerde om de boodschap van Jezus Christus te verkondigen.

  • Pinksteren wordt gevierd door christenen over de hele wereld met gebed, lofzang en dankbaarheid. In sommige landen worden speciale kerkdiensten gehouden, terwijl in andere landen families bij elkaar komen voor een feestmaaltijd.

Andere Feestdagen