Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Van kruisiging tot verlossing: vier Goede Vrijdag met ons mee!

Wanneer is het Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag vrijdag 07 april 2023
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024
Goede Vrijdag vrijdag 18 april 2025

Goede Vrijdag is een belangrijke religieuze feestdag voor christenen over de hele wereld. Het is een dag waarop christenen de kruisiging van Jezus Christus herdenken. In dit artikel zullen we de geschiedenis, betekenis en viering van Goede Vrijdag onderzoeken.

Geschiedenis van Goede Vrijdag

Goede Vrijdag gaat terug tot de tijd van Jezus Christus, de stichter van het christendom. Volgens de Bijbel werd Jezus gevangen genomen door de Romeinse autoriteiten en uiteindelijk ter dood veroordeeld door de Romeinse prefect Pontius Pilatus. Jezus werd gekruisigd op een heuvel genaamd Golgotha ​​buiten de muren van Jeruzalem. Dit vond plaats op de vrijdag voor Pasen, wat de reden is voor de naam "Goede Vrijdag".

Goede Vrijdag
De kruisiging van Jezus Christus op de berg Golgotha.

Wist je dat?

Kruisiging van Jezus

Herdenking van de kruisiging van Jezus Christus: Goede Vrijdag herdenkt de kruisiging van Jezus Christus, de zoon van God, die volgens de christelijke leer zijn leven gaf om de zonden van de mensheid te verlossen.

Traditionele vastendag

Traditionele vastendag: Goede Vrijdag is traditioneel een dag van vasten en onthouding voor christenen, waarbij men zich concentreert op boete en reflectie op de gebeurtenissen die leidden tot de kruisiging van Jezus.

Wereldwijde viering

Wereldwijde viering: Goede Vrijdag wordt door christenen over de hele wereld gevierd en is een belangrijke dag in de liturgische kalender van de katholieke, orthodoxe en protestantse kerken. In veel landen zijn er speciale diensten en processies om de dag te herdenken.

Een van de bekendste tradities tijdens Halloween is het uithollen van pompoenen. De oorsprong van dit gebruik ligt in Ierland, waar vroeger knollen werden uitgehold en er een kaars in werd geplaatst om de geesten weg te jagen. Toen de Ieren naar Amerika emigreerden, vervingen ze de knollen door pompoenen, die daar in overvloed waren.

Ook het verkleden in enge kostuums is een belangrijk onderdeel van Halloween. Vaak worden er feesten georganiseerd waarbij mensen zich verkleden als heksen, vampiers, spoken en andere enge figuren.

In Nederland wordt ook steeds vaker het langs de deuren gaan voor snoep tijdens Halloween gevierd. Kinderen gaan dan verkleed als spoken, vampiers of andere enge figuren langs de deuren en vragen om snoep.


Betekenis van Goede Vrijdag

Voor christenen symboliseert Goede Vrijdag de dag waarop Jezus stierf aan het kruis om de zonden van de mensheid te vergeven. Het is de dag waarop christenen de diepte van het lijden van Jezus begrijpen en de ultieme opoffering die hij heeft gemaakt voor de redding van de mensheid. Goede Vrijdag herinnert christenen eraan dat het lijden en de dood van Jezus Christus het pad is naar verlossing en het eeuwige leven.


Viering van Goede Vrijdag

Goede Vrijdag wordt gevierd door christenen over de hele wereld. De viering varieert van land tot land en van kerk tot kerk. In sommige kerkelijke gemeenschappen wordt Goede Vrijdag gevierd met een sobere kerkdienst en vasten. Andere gemeenschappen voeren Passiespelen op die het lijden en de dood van Jezus Christus uitbeelden. Sommige christenen nemen deel aan processies of dragen een kruis op Goede Vrijdag om hun toewijding aan Christus en zijn offer te symboliseren. In sommige landen, zoals Spanje en Mexico, zijn processies een belangrijk onderdeel van de viering van Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag
De kruisiging van Jezus Christus op de berg Golgotha.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op Goede Vrijdag de liturgie van Goede Vrijdag gevierd, waarbij de dood van Jezus Christus centraal staat. Tijdens deze dienst worden lezingen uit de Bijbel voorgelezen en wordt de kruisiging van Jezus herdacht. Naast het vieren van de liturgie wordt Goede Vrijdag ook vaak geassocieerd met vasten en onthouding van vlees.

Conclusie

Goede Vrijdag is een belangrijke feestdag voor christenen over de hele wereld. Het herdenkt de kruisiging en dood van Jezus Christus, de stichter van het christendom. Op deze dag reflecteren christenen op het lijden en de opoffering van Jezus en de betekenis hiervan voor hun eigen leven en geloof. Goede Vrijdag blijft een belangrijke dag in de christelijke kalender, en de viering ervan zal naar verwachting blijven bestaan.

Veelgestelde vragen over goede vrijdag

Wat mensen willen weten over goede vrijdag

Andere Feestdagen